Chuyên viên kế toán tổng hợp

  1. Mô tả công việc:
  • Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến nghiệp vụ nộp/ rút tiền và thu phí của nhà đầu tư trên core chứng khoán và phần mềm kế toán:

- Theo dõi, hạch toán rút/nộp/chuyển khoản tiền của Nhà đầu tư trên core chứng khoán và phần mềm kế toán nội bộ;

- Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục rút/nộp tiền trên tài khoản chứng khoán;

- Đối chiếu tiền gửi của Nhà đầu tư với Ngân hàng;

- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu các loại thuế/phí liên quan đến nghiệp vụ môi giới trên core chứng khoán và phần mềm kế toán nội bộ;

- Theo dõi kiểm tra đối chiếu tiền ứng trước/margin và thu phí margin/ứng trước trên core chứng khoán và phần mềm kế toán nội bộ;

- Kiểm tra, đối chiếu phí lưu ký/chuyển khoản chứng khoán giữa core chứng khoán với số liệu của VSD, thu phí lưu ký/chuyển khoản trên core chứng khoán và hạch toán phần mềm kế toán nội bộ.

- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thuế/phí môi giới trên core chứng khoán với dữ liệu đổ về phần mềm kế toán nội bộ và hạch toán phần mềm kế toán nội bộ.

- Theo dõi, đối chiếu giá trị mua/bán chứng khoán trong nghiệp vụ môi giới/tự doanh chứng khoán giữa sổ lệnh giao dịch với kết quả thanh toán bù trừ tiền của VSD.

- Theo dõi, tính toán số tiền thực tế nhận về hoặc cần chuyển đi trong nghiệp vụ môi giới/ tự doanh để chuyển tiền thanh toán bù trừ.

- Theo dõi tiền cổ tức chứng khoán niêm yết do VSD chuyển trên tài khoản ngân hàng và báo cho bộ phận lưu ký để hạch toán tiền cổ tức cho khách hàng.

- Hạch toán tiền cổ tức do VSD trả trên phần mềm kế toán.

  • Thực hiện một số công việc của Kế toán tổng hợp (hỗ trợ):

Trong trường hợp kế toán tổng hợp vắng mặt/nghỉ phép/nghỉ đột xuất hoặc theo sự phân công của cán bộ phụ trách trực tiếp.

  1. Số lượng: 01 nhân sự.
  2. Kinh nghiệm: có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
  3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 1/4/2021

 


Các tin liên quan:
 
Top