Đến ngày 20/3/2021, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 10,13 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/3/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Đến ngày 20/3/2021, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 10,13 tỷ USD - Ảnh 1

 

Theo: https://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-den-ngay-2032021-tong-von-fdi-vao-viet-nam-dat-gan-1013-ty-usd-332954.html


Các tin liên quan:
 
Top