Chuyên viên Triển khai Quản trị Ứng dụng

 1. Mô tả công việc
 • Quản trị phần mềm quản lý giao dịch chứng khoán, hỗ trợ các phòng môi giới, phát triển kinh doanh triển khai, sử dụng phần mềm. Quản trị website của công ty, hỗ trợ các bộ phận trong quá trình cập nhật nội dung cho website.
 • Phân tích, theo dõi hoạt động của các hệ thống phần mềm ứng dụng, ghi lại các sự cố và biện pháp giải quyết. Yêu cầu phát sinh của các phần mềm ứng dụng và làm việc với nhà cung cấp sản phẩm để tiến hành sửa lỗi, cải tiến, nâng cấp.
 • Tìm hiểu quy trình quản lý nghiệp vụ của công ty, phối hợp với các bộ phận đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Xây dựng các quy trình vận hành và vận hành hệ thống phần mềm, ghi nhận các lỗi cập nhật vào sổ nhật ký hệ thống.
 • Phối hợp làm việc với các đối tác cung cấp thông tin tài chính chứng khoán, dịch vụ kết nối ngân hàng phục vụ cho việc tích hợp với các ứng dụng của công ty.
 • Làm việc với bộ phận CNTT của cơ quan quản lý để trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu giữa các bên theo quy định.
 • Phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp thực hiện tích hợp hệ thống. Quy hoạch hệ thống máy chủ phục vụ các phần mềm ứng dụng.
 • Nghiên cứu, đánh giá các giải pháp, nền tảng ứng dụng cho công ty thuộc ngành chứng khoán. Khảo sát và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, công nghệ cho phần mềm cần phát triển.
 • Quản lý vân hành: cập nhật, sử lý dữ liệu hệ thống ứng dụng CSDL và lập báo cáo trên hệ thống thông tin tập trung. Đảm bảo backup, restore CSDL và an toàn CSDL.
 • Giám sát quá trình thực hiện, triển khai các dự án phần mềm đối với các nhà phát triển, cung cấp sản phầm.
 • Phối hợp với nhóm Hệ Thống và nhóm khác để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chung hoặc liên quan.
 • Báo cáo Trưởng phòng CNTT @ Ban Giám đốc theo quy định
 1. Trình độ đào tạo:
 • Đại Học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán Tin.
 • Thành thạo quản trị các hệ CSDL: SQL Server, Oracle…
 • Có kiến thức chuyên sâu về phân tích thiết kế hệ thống
 • Am hiểu kiến thức mạng, bảo mật, Vmware…
 • Thành thạo về hệ CSDL Oracle, SQL
 1. Ngoại ngữ:
 • Đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
 1. Kinh nghiệm:
 • Có 02 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Ưu tiên đã làm việc tại các công ty chứng khoán, lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

5. Thời gian nhận hồ sơ:  Từ 1/4/2021


Các tin liên quan:
 
Top