Chuyên viên Pháp chế

 1. Mô tả công việc:
 1. Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
 2. Nghiên cứu/ cập nhật luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty;
 3. Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty;
 4. Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký thương hiệu …;
 5. Chuẩn bì các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;
 6. Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
 7. Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công;
 8. Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty;
 1. Quyền lợi ứng viên: Làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết và có cơ hội được đào tạo hoặc đào tạo lại;
 2. Yêu cầu hồ sơ: Bằng cấp liên quan, CV
 3. Kỹ năng cần có: Giao Tiếp Tốt, Khả Năng Chịu áp Lực, Tin Học Văn Phòng;
 4. Kinh nghiệm làm việc: 5 năm, ưu tiên có thời gian đã làm việc tại các Công ty chứng khoán;
 5. Giới tính: Không yêu cầu
   

 

 


Các tin liên quan:
 
Top