Mã CK
Tin tức
Nâng cao



1.Phân tích

   - Bản tin tuần
   - Phân tích công ty
   - Phân tích ngành
   - Phân tích đối thủ cạnh tranh
   - Phân tích chuyên đề
   - Phân tích theo yêu cầu

2.Tư vấn

   - Xác định giá trị doanh nghiệp
   - Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
   - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
   - Tư vấn cổ phần hóa
   - Tư vấn chào bán chứng khoán
   - Tư vấn niêm yết/ đăng ký giao dịch
   - Dịch vụ quan hệ cổ đông
   - Tư vấn M&A
   - Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

3.Giá trị gia tăng

   - Gia tăng hiệu quả hoạt động
   - Gia tăng giá trị công ty
   - Gia tăng lợi thế cạnh tranh




Trụ sở:
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-024) 35771740
Fax: (84-024) 35771741
 

Lượt truy cập: 556352
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!