Mã CK
Tin tức
Nâng cao


1. Tư vấn huy động vốn qua đấu giá ra công chúng


CSC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định các bước cần tiến hành trong việc đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Công việc bao gồm xây dựng Quy chế đấu giá, xây dựng Bản cáo bạch cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp trong việc giới thiệu về mình cho nhà đầu tư, tổ chức thăm dò nhà đầu tư để xác định mức độ quan tâm và giá có thể phát hành, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức giới thiệu công ty với công chúng và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp giải thích các vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình công bố thông tin. Tất cả những công việc đó nhằm mục đích tạo ra giá trị tối ưu và nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty.

2. Tư vấn huy động vốn qua kênh riêng

CSC sẽ tư vấn huy động vốn cho khách hàng công ty qua các kênh riêng. Khả năng tiếp cận nguồn vốn của những nhà đầu tư tiềm năng cũng như quan hệ của CSC với các tổ chức tài chính quốc tế giúp cho CSC có được lợi thế cạnh tranh trong việc huy động vốn từ những nhà đầu tư tổ chức cũng như những nhà đầu tư cá nhân tiềm năng.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi thưc hiện quá trình tư vấn Huy động vốn theo các bước :

2.1 Đánh giá tài chính công ty và xây dựng cấu trúc vốn
Đội ngũ tư vấn CSC sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định và xây dựng cấu trúc vốn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được trợ giúp trong quá trình thẩm định cấu trúc vốn hiện tại và kế hoạch huy động vốn, xây dựng các tiêu chí vốn và cấu trúc vốn tối ưu, phân tích đánh giá rủi ro và tính khả thi của dự án. Đội ngũ tư vấn CSC sẽ lựa chọn cấu trúc vốn tối ưu và báo cáo kết quả của quá trình cho doanh nghiệp.

2.2 Xây dựng phương án và tài liệu thu hút vốn
Sau khi hoàn thiện bước đánh giá và xây dựng cấu trúc vốn, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp lên phương án và lập tài liệu thu hút vốn từ các nhà đầu tư trên cơ sở thống nhất ý kiến từ phía doanh nghiệp.

2.3 Thu hút vốn đầu tư
Trên cơ sở sự thống nhất của doanh nghiệp về phương án thu hút vốn, chúng tôi sẽ tiến hành giúp doanh nghiệp giới thiệu công ty cho các nhà đầu tư tiềm năng, theo dõi, trợ giúp công ty trong việc đạt được các thoả thuận chắc chắn từ phía nhà đầu tư và tư vấn công ty trong việc đàm phán và xây dựng các điều kiện, thoả thuận đầu tư thích hợp trong suốt quá trình huy động vốn.


Trụ sở:
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-024) 35771740
Fax: (84-024) 35771741
 

Lượt truy cập: 556499
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!