Mã CK
Tin tức
Nâng cao

 

1. Lưu ký chứng khoán:

- Gửi chứng khoán

   - Rút chứng khoán

- Chuyển khoản chứng khoán

- Cầm cố và giải toả cầm cố chứng khoán


2. Bù trừ - thanh toán tiền bán chứng khoán:

CSC giúp khách hàng hoàn tất quá trình giao dịch chứng khoán.


3. Thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán của khách hàng mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán Thủ Đô như:

- Quyền bỏ phiếu
- Quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu hoặc cổ tức cổ phiếu bằng tiền
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng
- Quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
- Quyền mua cổ phiếu.


Trụ sở:
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-024) 35771740
Fax: (84-024) 35771741
 

Lượt truy cập: 556216
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!