Mã CK
Tin tức
Nâng cao

Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 11 năm 2010.

            Đề nghị Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân xem thông tin chi tiết Giấy mời họp tại đây

            Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ tại đây

            Giấy đăng ký dự họp tại đây

Trụ sở:
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-024) 35771740
Fax: (84-024) 35771741
 

Lượt truy cập: 561640
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!