Mã CK
Tin tức
Nâng cao

Khách hàng đến trực tiếp tại Công ty Chứng khoán Thủ Đô (sàn trụ sở, chi nhánh, đại lý) để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.


Giấy tờ yêu cầu đối với khách hàng :


1. Đối với khách hàng trong nước

- Giấy đề nghị mở tài khoản
- Hợp đồng giao dịch chứng khoán (theo mẫu)
- Phụ lục hợp đồng giao dịch chứng khoán (theo mẫu)
- Giấy uỷ quyền giao dịch (theo mẫu)
- Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng (theo mẫu)
- Bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu của khách hàng (cá nhân), của người đại diện (tổ chức)
- Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập (pháp nhân)


2. Đối với khách hàng nước ngoài

- Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch (theo mẫu)
- Hợp đồng giao dịch chứng khoán (theo mẫu)
- Phụ lục hợp đồng giao dịch chứng khoán (theo mẫu)
- Giấy uỷ quyền giao dịch (theo mẫu)
- Bản sao giấy CMND/ Hộ chiếu của khách hàng (cá nhân), của người đại diện (tổ chức)
- Bản sao công chứng bằng tiếng Việt Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập (pháp nhân) đã được hợp thức hoá lãnh sự
- Đơn xin cấp mã số giao dịch
- Lý lịch tư pháp của khách hàng (cá nhân) / người đại diện (tổ chức) đã được hợp thức hoá lãnh sự


3. Uỷ quyền

- Khách hàng có thể uỷ quyền cho một người khác để thực hiện các giao dịch theo quy định của CSC
- Thời hạn uỷ quyền là 1 năm/lần. Sau 1 năm, khách hàng phải thực hiện gia hạn uỷ quyền thêm (nhằm bảo vệ an toàn của tài khoản của quý khách hàng)
- Cùng 1 thời điểm, khách hàng chỉ được uỷ quyền cho 1 người duy nhất.
- Chủ tài khoản và người được uỷ quyền phải có mặt tại sàn giao dịch của CSC khi ký uỷ quyền.
- Đối với khách hàng là tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó mới là người có thẩm quyền ký uỷ quyền cho người khác.
- Người được uỷ quyền phải cung cấp CMND cho CSC tại thời điểm uỷ quyền.


Trụ sở:
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-024) 35771740
Fax: (84-024) 35771741
 

Lượt truy cập: 561658
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!