Mã CK
Tin tức
Nâng cao

I/ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Đại lý phát hành chứng khoán
Dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bao gồm:

• Dịch vụ tư vấn phát hành
• Dịch vụ đại lý phát hành
• Dịch vụ bán đầu giá cổ phần
• Dịch vụ tư vấn niêm yết
• Dịch vụ tư vấn chuyển đổi mô hình công ty & cổ phần hóa
• Dịch vụ tư vấn sáp nhập và thâu tóm
• Xác định giá trị doanh nghiệp
• Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
• Tái cấu trúc nợ
• Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và đối tác kinh doanh
• Thâu tóm và sáp nhập
• Các dịch vụ tư vấn khác.

1. Dịch vụ tư vấn phát hành


• Tư vấn huy động vốn ngắn và dài hạn, theo nhu cầu của doanh nghiệp, qua các kênh huy động khác nhau như phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thứ cấp ra công chúng (PO), phát hành riêng lẻ (PP), qua các công cụ huy động khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ huy động vốn khác.
• Tư vấn xác định giá trị, lãi suất, cơ cấu chứng khoán và thời điểm phát hành phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu huy động vốn của từng doanh nghiệp.
• Nỗ lực cao nhất để bao tiêu lượng chứng khoán phát hành cho doanh nghiệp.

2. Dịch vụ đại lý phát hành


• Cung cấp đầy đủ thông tin về đợt phát hành đến các nhà đầu tư.
• Khuếch trương hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.
• Tổ chức tốt mạng lưới để phân phối cổ phiếu phát hành vào lưu thông.
• Cung cấp hệ thống quản lý thông tin khách hàng một cách chuyên nghiệp.

3. Dịch vụ bán đấu giá cổ phần

• Tư vấn phương án phát hành cổ phần lần đầu.
• Tư vấn xác định giá trị cổ phiểu doanh nghiệp và giá bán khởi điểm.
• Hoàn tất các thủ tục bán cổ phần lần đầu như soạn thảo Quy chế đấu giá, xây dựng Bản công bố thông tin cho đợt phát hành.
• Trực tiếp tham gia vào Hội đồng đấu giá với nhiều vai trò khác nhau: Đại lý phát hành, thành viên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

4. Dịch vụ tư vấn niêm yết


• Tư vấn cơ cấu lại vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
• Tư vấn điều chỉnh điều lệ phù hợp với yêu cầu quản trị minh bạch của công ty cổ phần đại chúng.
• Tư vấn đại hội cổ đông về vấn đề niêm yết.
• Hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết.

5. Dịch vụ tư vấn chuyển đổi mô hình công ty & cổ phần hóa


• CSC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện các chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ lẫn các dự án cải cách, chuyển đổi của các doanh nghiệp tư nhân.
• Quản lý toàn bộ dự án chuyển đổi và lịch trình (timeline) chuyển đổi.
• Giới thiệu chính sách công ty hóa và cổ phần hóa.
• Tư vấn tái cấu trúc công ty và quy trình chuyển đổi.
• Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
• Tư vấn lập phương án cổ phần hóa và phưong án hoạt động sau cổ phần hóa
• Tư vấn xây dựng điều lệ công ty cổ phần
• Tư vấn phương án bán đấu giá cổ phiếu ra bên ngoài
• Tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thành lập
• Bảo vệ thành công kết qủa tư vấn cổ phần hóa trước các cơ quan hữu quan

6. Dịch vụ tư vấn sáp nhập và thâu tóm (M&A)

• Thiết lập và duy trì các cuộc đối thoại chiến lược với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.
• Tư vấn tài chính, định giá, chiến lược và các giải pháp thực thi dự án một cách khách quan, công bằng.
• Hỗ trợ cho các khách hàng đạt được các mục tiêu chiến lược trong ngắn và dài hạn.

7. Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

• Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo dự đoán các thông số rủi ro, các chi phí tài chính, tốc độ tăng trưởng, tư vấn tính toán các tỷ lệ tài chính và các tài liệu khác phù hợp với yêu cầu của các phương pháp định giá và mô hình định giá khác nhau
• Tư vấn lựa chọn phương pháp định giá và mô hình định giá phù hợp
• Hỗ trợ xử lý các vướng mắc, tồn tại về tài chính, đánh giá đúng lợi thế và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Dịch vụ tư vấn khác

• Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
• Tư vấn hoạch định chiến lược.
• Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và đối tác kinh doanh.
 

II/ ĐẦU TƯ

• Nghiên cứu đầu tư
• Đầu tư trực tiếp

Để giúp khách hàng và chính bản thân công ty có đầy đủ thông tin cần thiết trước khi quyết định đầu tư, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của nhóm chuyên viên nghiên cứu được huấn luyện kỹ, …..thực hiện các báo cáo phân tích chuyên sâu theo yêu cầu của từng khách hàng.

Các khuyến nghị nêu trong các báo cáo phân tích được rút ra trên cơ sở tổng hợp các thông tin có được qua các đợt viếng thăm công ty, qua phỏng vấn ban lãnh đạo doanh nghiệp và trên cơ sở vận dụng thành thạo các mô hình tài chính trong phân tích cơ bản, các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật hiện đại.

Nhờ đó, thông qua các báo cáo phân tích, nhà đầu tư cập nhật được các thông tin về xu hướng và điều kiện hiện tại của thị trường, diễn biến và xu hướng biến động của từng loại chứng khoán riêng lẻ, xu hướng phát triển của ngành và các điều kiện kinh tế và chính trị hiện hành.
 

III/ DỊCH VỤ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

• Phát hành và quản lý sổ cổ đông
• Đại lý chuyển nhượng
• Chi trả hộ cổ tức
• Tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
• Đại diện thực hiện quyền cổ đông: tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông, mua bán và giao nhận cổ phiếu… thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký… tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

Trụ sở:
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-024) 35771740
Fax: (84-024) 35771741
 

Lượt truy cập: 561647
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!